شرکت خدمات بیمه ای یوسف حامی

متقاضی محترم باعرض سلام واحترام طبق توافقات صورت پذیرفته میان شرکت خدمات بیمه ای یوسف حامی به عنوان نماینده حقوقی شرکت سهامی بیمه ایران و معاونت گردشگری کشور وشرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارائه پوشش ضمانت بیمه ای جایگزین ضمانتنامه بانکی جهت درج در پروندهای تأسیس دفاتر(بندهای  ب ورجاء در سراسر کشور) نزد سازمان های متبوع، آژانس های خدمات مسافرتی می توانند به قسمت های مربوطه در سایت مراجعه وثبت نام نمایند. ثبت نام ازطریق پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و یا از طریق واریز نقدی طی فیش بانکی مقدور می باشد. متقاضیان در پایان ثبت نام خود گواهی تأیید ثبت نام از سایت دریافت کرده که این گواهی به منزله پرداخت حق بیمه وانجام موفقیت آمیز ثبت نام بوده و می بایستی در مدارک حسابداری دفاتر خود نگهداری نمایند. اصل اوراق ضمانت توسط کادر شرکت خدمات بیمه ای یوسف حامی به سازمان های مربوطه در سراسر کشور پس از 72 ساعت ارسال و متقاضیان می توانند از آن طریق و با مراجعه به کادر  پیگیری ضمانت بیمه ای  موجود در صفحه اصلی سایت  سایر پیگیری های خودرا انجام دهند. به استحضار می رساند شرکت خدمات بیمه ای یوسف حامی به عنوان نماینده شرکت سهامی بیمه ایران تنها ارائه دهنده خدمات جایگزینی پوشش ضمانت  بیمه ای به جای بانکی بوده و خواهشمند است در صورت رویت هرگونه تبلیغات توسط سایر شرکتها یا نمایندگان بیمه در این راستا، موضوع را به اطلاع کارشناسان شرکت یوسف حامی رسانده و ازدریافت خدمات مورد اشاره ازسایر شرکت ها جداً خودداری فرمائید.

باسپاس
مدیر عامل
تلفن مشاوره:-09365043959
تلفن ثابت:    88658354 - 88658359 -88656473

 

 

پیگیری سایر بیمه ها
 بازدید امروز:
  میانگین روزانه: 103 
  بازدید کل: 126,230